Stay Connected:

'Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd',
619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP,
15.11.2020 – 14.11.2023

Мета та завдання проєкту

Загальна мета проєкту - розробка компетентнісно-орієнтованих навчальних планів для безперервної комплексної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування (КО) в Україні, а також ініціювання та розвиток додаткової освіти в галузі змін клімату (ЗК) для осіб, які приймають рішення, фахівців залежних від клімату галузей економіки (ЗКГЕ) та широких мас населення.

Завдання 1

Розробка компетентнісно-орієнтованих концепцій професійної освіти в галузі кліматичного обслуговування та додаткової освіти для фахівців залежних від клімату галузей економіки

Завдання 2

Розробка навчальних і навчально-методичних матеріалів, підготовка дистанційних і змішаних курсів з метою формування методичного забезпечення для безперервної і комплексної професійної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування

Завдання 3

Розробка змішаних курсів в галузі змін клімату та адаптації до них для осіб, які приймають рішення, а також масових відкритих онлайн курсів (MOOC-курсів) у цій самій галузі для фахівців залежних від клімату галузей економіки

Завдання 4

Розробка масових відкритих онлайн курсів у галузі змін клімату та адаптації до них для широких мас населення з урахуванням концепції освіти впродовж всього життя

Напрями діяльності:

▪ Аналіз освітніх потреб та розробка спільних освітніх стратегій.
▪ Створення науково-освітньої платформи та інформаційних систем.
▪ Розробка курсів ClimEd: для освіти впродовж всього життя в галузі КО, для фахівців в
галузі КО, фахівців ЗКГЕ та осіб, які приймають рішення, модулів з економіки ЗК та
MOOC-курсів для широкої громадськості.
▪ Пілотне тестування ClimEd: впровадження розроблених курсів, просування MOOC-
курсів на міжнародних та національних платформах.
▪ Нарощування потенціалу персоналу: тренінги.
▪ Забезпечення та контроль якості.
▪ Розповсюдження та використання результатів.
▪ Управління проектом.

Очікувані результати:

I. Адаптована рамка компетенцій у галузі КО.
II. Концепція багаторівневої освіти в галузі КО.
III. Рекомендації щодо навчання та розробки навчальних програм у галузі КО.
IV. Науково-освітня платформа, телекомунікаційні та інформаційні системи.
V. Розроблені курси ClimEd: курси для освіти впродовж всього життя в галузі КО, курси
для фахівців у галузі КО, курси для фахівців ЗКГЕ та осіб, які приймають рішення, модулі
з економіки ЗК та MOOC-курси.
VI. Проведені навчальні заходи (тренінги).
VII. Підвищення кваліфікації адміністративного та науково-педагогічного персоналу.
VIII. Стратегія та план забезпечення якості.
834332

Сума гранту ЄС, євро

155783

Бюджет обладнання, євро

3397

Робота персоналу: загальна кількість робочих днів