Stay Connected:

ClimEd

Erasmus+ ClimEd Project web-site

Home Партнери Одеський Національний медичний університет

Одеський національний медичний університет (ОНМедУ) – один з найвідоміших ВУЗів України. Заснований у 1900 році,  сьогодні являє освіту в кращих традиціях медичної науки. Є членом Міжнародної та Європейської Асоціації університетів, має IV рівень акредитації.

Головний корпус університету – розкішна триповерхова будівля роботи архітектора польського походження М.К.Толвінського. Інші будівлі ОНМедУ, в тому числі і морфологічний корпус, були побудовані ще в 1846 році архітектором Ф.К.Боффо. До створення медичного факультету вони використовувалися в якості зернових складів, тому позбавлені яких би то ні було архітектурних надмірностей. Але саме в морфологічному корпусі сьогодні знаходиться один з найефектніших екскурсійних об’єктів Одеси – Музей анатомії. В ньому зібрані унікальні колекції макропрепатів, аналогів яким по чисельності та значущості в Україні немає.  Також в університеті є патологоанатомічний і історичний музеї.

До ОНМедУ належать 12 корпусів у центрі Одеси. Навчання студентів здійснюється на 48 клінічних базах. У складі університету є Університетська клініка та багатопрофільні медичні центри. Інституціональний репозиторій та багатофункціональна електронна бібліотека дають можливість навчатися з використанням підручників або літературних джерел будь-якої бібліотеки світу.

В ОНМедУ навчаються 11 тисяч студентів та інтернів. З 1184 викладачів майже 695 – кандидатів наук і професорів. На 60 кафедрах і 7 факультетах отримують медичну освіту за спеціальностями: Медицина, Стоматологія, Фармація, Промислова фармація.

Спеціальні лікарські компетентності наші студенти опановують у чотирьох  класах симуляційного Центру, які  обладнані надсучасною апаратурою світового рівня. Манекени-роботи та тренажери  відчутно імітують справжнього пацієнта в акушерстві і гінекології, педіатрії і неонатології,  дають можливість придбання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій в оперативній хірургії, анестезіології і реанімації, ендоскопії, лапароскопії. В симуляційному тренінгу використовуються такі методики, як моделювання різного рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований пацієнт» та ін. Також в Навчально-виробничому комплексу інноваційних технологій навчання, інформатизації, безперервної освіти та внутрішнього моніторингу якості освіти (НВК ІТНІБО) проводиться ОСКІ (Об’єктивний структурований клінічний іспит), який є практичною частиною ЄДКІ (єдиного державного клінічного іспиту).

Мі поєднуємо академічний підхід та сучасні технології навчання. Основними трендами  в ОНМедУ є діджітализація освітнього процесу, «змішане» та студентоцентроване навчання, синергія та між- і трансдисциплінарна співпраця.