Stay Connected:

ClimEd

Erasmus+ ClimEd Project web-site

Home Associated Partners Уманський національний університет садівництва

Уманський національний університет садівництва – це заклад вищої освіти, що здійснює освітню, наукову, інноваційну, культурно-просвітницьку діяльність; є візитівкою міста та флагманом аграрної освіти не лише Черкащини, а й усієї Україні. Заснований у 1844 році в м. Одеса як Головне училище садівництва, завданням якого було готувати висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі садівництва. За свою 175-річну історію університет зазнав низки організаційних перетворень: 1868 р. – закладу надано статус Училища землеробства і садівництва; 1903 р. – Училище садівництва і землеробства; 1921 р. – Агротехнікум з правами вищої школи; 1927 р. – Уманський сільськогосподарський політехнікум; 1929 р. – Уманський сільськогосподарський інститут; 1930 р. – Уманський садово-городній інститут; 1931 р. – Уманський плодово-ягідний інститут; 1936 р. – Уманський сільськогосподарський інститут; 1996 р. – Уманська сільськогосподарська академія; 2000 р. – Уманська державна аграрна академія; 2003 р. – Уманський державний аграрний університет; 2009 р. – Уманський національний університет садівництва.

Університет підготував понад 50 тисяч фахівців, серед яких – 32 академіки, понад 700 докторів наук і близько 2300 кандидатів наук; державні діячі; науковці, керівники підприємств, фахівці-господарники.

Уманський національний університет садівництва має потужну науково-технічну та навчальну бази, що формувалися впродовж усього періоду його становлення й удосконалюються з року в рік; багату на унікальні старовинні видання та сучасну літературу наукову бібліотеку; 24 науково-дослідні лабораторії і виробничі підрозділи з прогресивним обладнанням.

У структурі університету: сім відокремлених структурних підрозділів – Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу, Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж, Городищенський фаховий коледж, Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж, Тальянківський агротехнічний фаховий коледж, Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж, Шевченківський фаховий коледж; шість факультетів – агрономії; плодоовочівництва, екології та захисту рослин; економіки і підприємництва; менеджменту; інженерно-технологічний; лісового і садово-паркового господарства; НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»; навчально-виробничий комплекс. Навчальну, методичну, наукову й організаційну роботу виконують 29 кафедр. Загалом вищу освіту в університеті за всіма спеціальностями здобуває понад 4000 студентів, а з урахуванням коледжів – більше 7000 студентів.

В університеті здійснюється підготовка:

– «докторів філософії» за 10 спеціальностями: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 103 Науки про Землю, 181 Харчові технології, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство;

– «молодших бакалаврів», «бакалаврів», «магістрів» за такими спеціальностями:

– факультет агрономії: 201 Агрономія;

– факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин: 203 Садівництво та виноградарство, 202 Захист і карантин рослин, 101 Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища; 091 Біологія, 103 Науки про Землю;

– факультет лісового і садово-паркового господарства: 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 193 Геодезія та землеустрій;

– інженерно-технологічний факультет: 181 Харчові технології, 208 Агроінженерія;

– факультет менеджменту: 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм; 181 Право; 035 Філологія (германські мови та література, перша – англійська);

– факультет економіки і підприємництва: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл, три спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій, видаються фаховий з економічних і сільськогосподарських дисциплін «Збірник наукових праць Уманського НУС» (категорія Б), «Вісник Уманського НУС» (категорія Б), збірники наукових праць молодих учених, студентських наукових праць, матеріали конференцій.

Університет є учасником міжнародних програм і проектів. Разом з вченими Іспанії, Австрії, Італії, Німеччини, Польщі науковці університету беруть участь у проектах, що реалізуються за підтримки Європейського Союзу, працюють над розробкою новітніх кваліфікаційних рамок у різних галузях сільського господарства.

За наукові й інноваційні розробки, починаючи від заснування, університет нагороджено 44 золотими та 14 срібними медалями, понад 350 грамотами, відзнаками, схвальними відзивами, подяками, званнями лауреата у різних номінаціях.

В університеті діє Центр культури і виховання, на базі якого функціонує 10 творчих колективів, 7 з яких удостоєнні почесного звання «народний». Щорічно колективи є учасниками культурно-мистецьких і просвітницьких заходів на вітчизняних теренах і за кордоном.

Студенти щорічно беруть активну участь у спортивних змаганнях високого рівня, стають їхніми призерами і переможцями.

У консолідованому рейтингу ТОП-200 університет займає 94 позицію, 2 місце в Україні у рейтингу екологічності UI GreenMetric World University Rankings, входить до ТОП-10 рейтингу кращих навчальних закладів аграрного профілю, посідає 147 сходинку у світовому рейтингу університетів Webometrics.

 

Уманський національний університет садівництва

Institutskaya Street, 1

Uman, Cherkasy region

Ukraine 20305

Tel: +38-04744-3-20-11

Fax: +38-04744-3-20-41

Emailudau@udau.edu.ua