Stay Connected:

Karazin Institute of Environmental Sciences

Home Associated Partners Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський національний університет — один із найстаріших університетів Східної Європи. Заснований у листопаді 1804 року. Харківський університет — єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії — біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау.

За результатами щорічного рейтингу QS World University Rankings–2020 Каразінський входить до топ–500 кращих закладів вищої освіти світу.

Наразі до складу університету входить 22 факультети та навчально-наукові інститутив університеті навчається 20 724 здобувачів освіти: Підготовка фахівців у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна здійснюється за 115 спеціальностями та спеціалізаціями, охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти.

 

Більш детальна інформація тут: https://univer.kharkov.ua/

 

 

відео про університет можете взяти тут https://univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/videos

 

 

  1. N. Karazin Kharkiv National University

V.N. Karazin Kharkiv National University is one of the oldest universities in Eastern Europe. It was founded in November 1804. Kharkiv University is the only university in Ukraine that has trained and employed three Nobel Prize laureates: the biologist I. Mechnikov, the economist S. Kuznets, and the physicist L. Landau.

According to the annual QS World University Rankings 2020, Karazin University is included in the Top 500 universities in the world.

Today Kharkiv National University has 22 Schools and Institutes. The total University enrollment  amounts to 20,724 students. V.N. Karazin Kharkiv National University offers 115 majors and minors, covering the whole scope of modern classical university education.

More information see here: https://univer.kharkov.ua/

 

 

Навчально-науковий інститут екології

У 1989 р. ХНУ імені В.Н. Каразіна (тоді — ХДУ ім. О.М. Горького) розпочав підготовку екологів, яку було продовжено на новоствореному екологічному факультеті з 2007 року. У 2019 році екологічний факультет було трансформовано в навчально-науковий інститут екології.

Навчально-науковий інститут екології здійснює фахову підготовку за спеціальністю 101 «Екологія» на першому (бакалаврському) рівні, на другому (магістерському) рівні та на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки доктора філософії у галузі «Науки про Землю».

У 2021-2022 н.р. нові освітні програми «Екологічний контроль та аудит», «Заповідна справа» та «Екологічна безпека» відкриті і для бакалаврів, і для магістрів. Здійснюється також підготовка фахівців за магістерською програмою «Екогеохімія нафти та газу» спільно з хімічним факультетом та факультетом геології, географії, рекреації та туризму на замовлення компанії Шелл.

До складу інституту входять три кафедри:

  • екології та неоекології,
  • екологічної безпеки та екологічної освіти,
  • екологічного моніторингу і заповідної справи;

та  три лабораторії:

  • навчально-наукова лабораторія аналітичних екологічних досліджень (має Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005);
  • навчально-наукова лабораторія еколого-токсикологічних досліджень (має Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005);
  • навчальна лабораторія цифрових технологій та інформаційного забезпечення.

Задля максимальної відповідності сучасної екологічної освіти вимогам ринку праці до планування, організації освітнього процесу та організації практик залучені провідні фахівці спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології.

Студенти та викладачі постійно беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проєктів наукового та освітнього спрямування, у міжнародних та всеукраїнських конференціях та безпосередньо організують проведення 3-4 конференцій щорічно.  Наразі реалізується 4 міжнародні проєкти. За програмами подвійних дипломів та іншими формами міжнародного співробітництва щорічно студенти навчаються або проходять практику у провідних європейських університетах.

 

Більш детальна інформація тут: http://ecology.karazin.ua/