Stay Connected:

ClimEd

Erasmus+ ClimEd Project web-site

Home Завдання

Мета та завдання проєкту:

Загальна мета проєкту - розробка компетентнісно-орієнтованих навчальних планів для
безперервної комплексної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування (КО) в Україні, а також ініціювання та розвиток додаткової освіти в галузі змін клімату (ЗК) для осіб, які приймають рішення, фахівців залежних від клімату галузей економіки (ЗКГЕ) та широких мас населення.

Конкретні завдання проєкту:

01.
Розробка компетентнісно-орієнтованих концепцій професійної освіти в галузі
кліматичного обслуговування та додаткової освіти для фахівців залежних від клімату
галузей економіки.
02.
Розробка навчальних і навчально-методичних матеріалів, підготовка дистанційних і
змішаних курсів з метою формування методичного забезпечення для безперервної і
комплексної професійної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування.
03.
Розробка змішаних курсів в галузі змін клімату та адаптації до них для осіб, які приймають рішення, а також масових відкритих онлайн курсів (MOOC-курсів) у цій самій галузі для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
04.
Розробка масових відкритих онлайн курсів у галузі змін клімату та адаптації до них для широких мас населення з урахуванням концепції освіти впродовж всього життя.