Stay Connected:

ClimEd

Erasmus+ ClimEd Project web-site

Home Партнери Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

МІСІЯ КНУБА

Формування нової генерації фахівців, здатних модернізувати будівельну і архітектурну галузь України

ДЕВІЗ

Вчимо будувати майбутнє!

БАЧЕННЯ

Бути першим серед рівних, лідером з надання освітніх послуг в Україні. КНУБА має бути провідним науковим центром у сфері будівництва та архітектури, здійснювати  підготовку кваліфікованих фахівців з активною життєвою позицією, сучасними знаннями та практичними навичками. Висока компетентність випускників КНУБА   дозволить  бути конкурентоздатними не лише на українському, а й на світовому ринку праці.

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ

Університет впровадив та використовує систему управління якістю, яка відповідає вимогам стандарту ISO 9001 : 2015.

КНУБА СЬОГОДНІ:

  • провідний вищий навчальний заклад України в галузі підготовки фахівців з будівельних спеціальностей;
  • має найвищий – IV рівень акредитації;
  • вдало поєднає традиції, що складалися впродовж майже 90-річного навчального досвіду, з сучасними здобутками викладачів, видатних вчених;
  • готує на семи факультетах фахівців з двадцяти семи спеціальностей та  з майже п’ятдесяти спеціалізацій.

Загалом за часи існування вищого навчального закладу було підготовлено для будівельної галузі  понад 80 тисяч інженерів і архітекторів.  Серед них  отримали дипломи про вищу освіту- 4260 іноземних студентів з   116-тї країн.