Stay Connected:

ClimEd

Erasmus+ ClimEd Project web-site

Home Партнери Білоцерківський національний аграрний університет

Білоцерківський національний аграрний університет – один із найстаріших закладів освіти України, витоки якого сягають 17 століття.

До складу БНАУ входить 6 факультетів ‒ ветеринарної медицини, агробіотехнологічний, біолого-технологічний, екологічний, економічний, права та лінгвістики, на яких реалізуються освітньо-професійніі програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за 19 спеціальностями, а також 7 освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії. Функціонують три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Викладачі та здобувачі освіти мають змогу проводити наукові дослідження в 5 науково-дослідних інститутах, 11 дослідних лабораторіях. В університеті сформувалися і плідно працюють 13 наукових шкіл.

В університеті навчається понад 7 тисяч студентів, освітній процес забезпечують 370 викладачів, з яких 54 – доктори наук, 263 – кандидати наук.

Матеріальна база університету включає 10 навчальних корпусів загальною площею 136255 м2, 8 гуртожитків на 4900 місць, наукову бібліотеку, яка налічує до 60000 примірників навчальної та наукової літератури, профілакторій.

Навчально-виробничий центр (НВЦ) БНАУ є відокремленим підрозділом у структурі університету, має площу сільськогосподарських угідь 1717 га, з яких 1123 га – орна земля, а 129,6 га – дослідне поле агробіотехнологічного факультету. НВЦ слугує базою для проведення навчальних і виробничих практик, наукових досліджень науково-педагогічних працівників і студентів. Університету також належить «Біостаціонар» площею 2 га та навчально-дослідне лісництво “Кошик” площею 270,5 га, які є базою підготовки студентів з напряму «Лісове та садово-паркове господарство». Каскадна система з 5 рибницьких ставів, які обладнано всіма необхідними гідроспорудами, слугує навчальною базою підготовки фахівців з напряму «Водні біоресурси та аквакультура».

БНАУ є членом міжнародних організацій – Європейської асоціації ветеринарних освітніх закладів (EAEVE), Вишеградської асоціації університетів (VUA), Європейської асоціації природничих університетів (ІСА), Міжнародної мережі MBA з агробізнесу і та комерції (agriMBA), Балтійської університетської програми (BUP).

Інститут післядипломної освіти у структурі БНАУ забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів ветеринарної медицини, керівників та технічних працівників лабораторій, які контролюють безпеку та якість харчових продуктів у різних регіонах України. Щороку в Інституті стажується понад тисяча слухачів.