Stay Connected:

Lviv Polytechnic National University

Home Партнери Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет «Львівська політехніка» є найдавнішим технічним університетом Східної Європи і України та одним із найвідоміших вітчизняних вищих навчальних закладів. Заснований у 1816 році як Реальна школа з дозволу австрійського імператора Франца І. За результатами експертного рейтингу Львівська політехніка впродовж останніх років входить у чільну п’ятірку найкращих вітчизняних вищих навчальних закладів.

З перших років свого заснування Львівська політехніка зарекомендувала себе потужним осередком науки й освіти в Європі, генератором технічних ідей та винаходів. На основі багаторічної теоретичної й експериментальної діяльності в університеті склалися відомі в Україні та за її межами наукові школи, що займають провідні позиції в Україні за такими науково-технічними напрямами: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і технології; енерго- та ресурсозберігаючі технології; фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування й вимірювальна техніка.

За останнє десятиріччя Національний університет «Львівська політехніка» став справжнім лідером серед університетів та академій Західної України щодо надання якісної вищої освіти за європейськими стандартами:

 • підготовку фахівців за освітніми програмами бакалавра та магістра здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, у яких українські студенти та студенти з інших країн світу навчаються за 64 бакалаврськими та 57 магістерськими напрямами Навчальний процес у ВНЗ забезпечують більше 2500 осіб професорсько-викладацького складу, серед них майже 400 – доктори наук, професори та понад 1200 – кандидати наук та доценти;
 • у навчально-наукових інститутах університету здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у аспірантурі та докторантурі за 55 спеціальностям.

Основні наукові напрями Національного університету «Львівська політехніка»:

 1. Формування архітектурно-містобудівельними засобами середовища людського проживання.
 2. Теоретичні та експериментальні дослідження будівельних конструкцій будівель, споруд і мостів, розроблення енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва, прогресивних будівельних матеріалів та підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і раціонального водокористування.
 3. Геоінформаційний моніторинг та оцінювання стану навколишнього середовища методами геодезії, картографії, дистанційного зондування та кадастру.
 4. Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук.
 5. Ресурсозберігаючі технології, природоохоронні заходи та засади оцінювання і використання реакраційно-туристичного потенціалу територій.
 6. Проблеми економіки та управління інноваційним розвитком.
 7. Ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності.
 8. Створення новітніх технологій, технічних систем та матеріалів у промисловості та транспорті, діагностика машин, конструкцій і споруд.
 9. Перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології.
 10. Розроблення теоретичних основ, технічних та програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних, керуючих систем та систем захисту інформації, їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування.
 11. Правові, психологічні та інформаційні проблеми розвитку державності в Україні.
 12. Розроблення математичних методів та фізико-механічних моделей і їх застосування до розв’язування прикладних задач.
 13. Інфокомунікаційні радіоелектронні, електронні та оптоелектронні системи та пристрої, матеріали та компоненти.
 14. Розроблення теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення.
 15. Діаспора та міграційні процеси в українському та світовому вимірах: політологічний, економічний, освітній, культурологічний аспект.